Våra Tjänster

COACH

 

 

Latest News

 

Get in Touch / Kontakta Oss

 

 

 

Email: martialartslulea@gmail.com

 

Phone: +46 (0) 76 808 21 18

 

Tjänster

Copyright @ All Rights Reserved

 

Martial Arts Academy Luleå erbjuder tillsammans med samarbetspartners nationella och internationella kurser i konflikthantering, självskydd och självförsvar.

Kurserna inriktas till företagspersonal som riskerar att bli utsatta för våld och hot om våld.

Våra kurser anpassas efter kundens behov.

Vi erbjuder t.ex.:

Konflikthantering självskydd enlig RPS för väktare, ordningsvakter, skyddsvakter, tullpersonal, kustbevakning och poliser.

Fortbildningskurs grundpaket 12 timmar fördelas på 2 dagar ( kan fördelas på 4 kvällar 3 timmar kväll )

Fortbildningskurs steg 2 - 10 timmar. ( Påbyggnadskurs för dom som vill lära sig mer )

Fortbildningskurs steg 3 – 10 timmar ( Påbyggnadskurs avans )

Fortbildningskurs – Kniv och tillhygge 10 timmar kontroll och avväpnings träning

Civila Kurser:

Martial Arts Academy Luleå erbjuder anpassningsbara paketlösningar efter kundens behov.

Kurserna riktar sig till yrkesgrupper där risker för hot och våld föreligger i arbetsmiljön

Till exempel:

Kvinnojouren

Hälsovårds personal

Sjukvårds personal

Psykiatrisk vård personal

Häktets personal

Brandkåren

Hotell - Restaurang

Handel

Lärare

Taxi

Exempel på kursinnehåll:

Nödvärnslagen

Konflikthantering

Stresshantering i konfliktsituation

Hotbild scenario

Stresshantering vid Rån

Självförsvar grundläggande tekniker

Självförsvar frigörande tekniker

Kursstart enligt överenskommelse.

OBS: minimum 8 personer dock högst 16 personer par grupp.

Traditionell massage Kuatsu

För intresseanmälan / Offert var vänlig kontakta oss : martialartslulea@gmail.com

Med vänliga hälsningar:

Martial Arts Academy Luleå